ANA SAYFA
Bilimsel Program 2014

BİLİMSEL

PROGRAM

V. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ

PROGRAM

15-19 EKİM 2014

15 Ekim 2014 Çarşamba

16:00-16:15

Açılış Konuşması

Dr. Süleyman Dinçer

Moderatörler: Dr. Birol Güvenç , Dr. Giuseppe Saglio

16:15-16:45

KML Hastalarımızı Genetik İmatinib Çağında Nasıl Tedavi Ederiz?

Dr. Hagop Kantarjian

16:45-17:15

AML'nin Temel Yönetimi

Dr. Alan Burnett

17:15-17:45

Erişkin ALL'nin Temel Yönetimi

Dr. Dieter Hoelzer

17:45-18:15

Gelecek Nesil Kullanıcı Kaynaklı, Oyun ve Bilgisayar Görüntülemesi Kullanılarak Tani ve Mikro Analiz

Dr. Aydoğan Özcan

18:15-18:45

Radyasyon ve Lösemiler

Dr. Robert Gale

18.45

Açılış Kokteyli

16 Ekim 2014 Perşembe

Moderatörler: Dr. Serdar Bedii Omay,Dr. Mustafa Solak, Dr. Düzgün Özatlı

MDS'yi Nasıl Tedavi Etmeliyiz?

09:00-09:30

Miyelodisplastik Sendrom: Eski ve Yeni Sınıflama ve Prognostik Skorlar

Dr. Peter Greenberg

09:30-10:00

MDS ‘de Moleküler Değişiklikler

Dr. Giullermo Garcia Manero

10:00-10:30

MDS'de Nakil Dahil Standart Tedavi

Dr. Elias Jabbour

10:30-10:45

Kahve arası

Moderatörler: Dr. Salih Aksu, Dr. Cengiz Beyan, Dr. Oktay Bilgir

Hodgkin Lymphoma'yı Nasıl Tedavi Etmeliyiz?

10:45-11:15

Tanı ve Evreleme

Dr. Evren Özdemir

11:15-11:45

Birinci Basamak Tedavi, Yanıtın Değerlendirilmesi ve İkinci Basamak Tedavi

Dr. Alessandro Levis

11:45-12:45

Öğle Yemeği

Moderatörler: Dr. Osman İlhan, Dr. Vahap Okan

Uzmanlık Konuları

12:45-13:15

Kesin Nakil Rejeksiyonu için ECP

Dr. Claudia Del Fante

13:15-13:45

Demir Metabolizması: Yeni Ufuklar

Dr. Hanan Hamed

13:45-14:15

Viral Enfeksiyon Önlemede Doku Mühendisliği

Dr. Francesco Saglio

Moderatörler: Dr. Filiz Vural, Dr. Tülin Tuğlular Fıratlı

Gelecek: Hematolojik Malignensilerin Tedavisinde Yeni Hedefler - 1

14:15-14:45

ALL'de Yeni Hedefler

Dr. Sabina Chiaretti

14:45-15:15

AML'de Yeni Hedefler: Sadece Minimal Rezidüel Hastalık için midir?

Dr. Mehmet Yılmaz

15:15-15:45

Biobenzer Ürünlerin Türkiye'deki ve Dünyadaki Durumu

Dr. Alper İskit

15:45-16:00

Kahve arası

Moderatörler: Dr. Şehmuz Ertop, Dr. Hakan Göker, Dr. Mehmet Turgut

Gelecek: Hematolojik Malignensilerin Tedavisinde Yeni Hedefler - 2

16:00-16:30

MPN'de Yeni Hedefler

Dr. Tariq Mughal

16:30-17:00

Eski Antikorlar İçin Yeni Endikasyonlar. HUS
PNH : Hastalık Modeli

Dr. Igor Lisukov

Moderatörler: Dr. Ayşen Timurağaoğlu, Dr. Nilgün Sayınalp

Hematoloji'de Enfeksiyonlar

17:00-17:30

IFI Yönetimi: Teorinin Pratiğe Dönüştürülmesi

Dr. Samir Agrawal

17:30-18:00

Nötropenide Yeni Antibiyotik Stratejileri

Dr. Ömrüm Uzun

18:00-18:30

Hematolojik Malignensilerde Proflaktik Anti Fungal Tedavi

Dr. Esin Şenol

17 Ekim 2014 Cuma

Moderatörler: Dr. Dr. Orhan Ayyıldız, Dr. Oral Nevruz, Dr. Ahmet İfran

Kronik Lenfoid Lösemiler Nasıl Yönetilir?

09:00-09:30

Güncel ve Gelişen KLL Tedavisi

Dr. Susan O’ Brian

09:30-10:00

KLL Tedavisinde T-Cell Kimerik Antijen Reseptör

Dr. J. Joseph Melenhorst

10:00-10:15

Kahve arası

Moderatörler: Dr. Selim Yavuz, Dr. Güray Saydam

Kronik Miyeloid Lösemiler ve MPN'ler Nasıl Yönetilir?

10:15-10:45

2014'te KML Tedavi Yanıtının İzlenmesi

Dr. Naeem Chaudrhi

10:45-11:15

Temel Trombositemi’yi Nasıl Tedavi Ederim?

Dr. Jiri Schwarz

11:15-11:45

PV'yi Nasıl Yönetebilirim?

Dr. Petro Petrides

11:45-12:45

Öğle Yemeği

Moderatörler:Dr. Saidjalal Bakhramov, Dr. Rauf Haznedar, Dr. Levent Ündar

Multipl Myelom'u Nasıl Tedavi Etmeliyiz?

12:45-13:15

Multipl Myelom’da Relaps ve İnatçı Olgularda Hangi Tedavi Seçenekleri En İyi ve En Uygundur

Dr. Michel Delforge

13:15-13:45

Multiple Myeloma'da Yeni İlaçlar

Dr. Rafat Abanour

13:45-14:15

Multiple Myeloma Komplikasyonlarının Optimize Tedavisi

Dr. Evangelos Terpos

14:15-14:45

Multipl Myelom ‘da MRD İzleme: Şuanda Nerdeyiz?

Dr. Bruno Paiva

14:45-15:00

Kahve arası

Moderatörler: Dr. Türker Çetin , Dr. Ali Koşar

Uzmanlık Konuları

15:00-15:30

Peri-Operatif Risk Tanı ve Yönetimi (Kanama ve Trombozis)

Dr. Burak Uz

15:30-16:00

FEN Hastalarında İnvazif Mantar Enfeksiyonların Yönetimi

Dr. Livio Pagano

16:00-16:30

SCT Dışında Aplastik Anemi Nasıl Yönetilir

Dr. Ali Ünal

16:30-17:00

Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Sanayi

Sezen Tuğba Koç

18 Ekim 2014 Cumartesi

Moderatörler: Dr. Süleyman Dinçer, Dr. Deniz Sargın, Dr. Yener Koç

Kök Hücre Nakli- 1

09:00-09:30

Car T-Cell Tedavisi

Dr. Hanan Hamed

09:30-10:00

Talasemide Transplant: Güncelleme

Dr. Federica Pilo

10:00-10:30

Kök Hücre Hakkında Neler Bilmeliyiz?

Dr. Albert Donnenberg

10:30-10:45

Kahve arası

Moderatörler: Dr. Mustafa Cetin, Dr. Mehmet Dagli, Dr. Hakan Akbulut

Non Hodgkin Lenfoma

10:45-11:15

Indolent Non-Hodgkin Lenfoma'yı Nasıl Yönetirim?

Dr. Berksoy Şahin

11:15-11:45

Mantle Hücreli Lenfoma'yı Nasıl Yönetirim?

Dr. Carmino De Souza

11:45-12:15

DLBCLs Hücreli Lenfoma'yı Nasıl Yönetirim?

Dr. Khaled Halahleh

12:15-13:30

Öğle Yemeği

Moderatörler: Dr. Sevgi Kalaycıoğlu Beşışık, Dr. Bülent Eser, Dr. Gulyuz Öztürk

Kök Hücre Nakli – 2

13:30-14:00

Haploidental Kök Hücre Nakli

Dr. Arnon Nagler

14:00-14:30

Başarısız Mobilizasyonda İlerlemeler

Dr. Nabih Azar

14:30-15:00

Kordon Kanı Nakli: Yaşlı hastalar için güvenilir bir alternatif mi?

Dr. Daniela Cilloni

Closing Ceremony

Prof. Giuseppe Saglio, Prof. Süleyman Dinçer, Prof. Birol Guvenç

16 Ekim 2014 Perşembe

Pediatri Oturumu

Moderatörler:Dr. Cengiz Asadov, Dr. Sabri Kemahlı, Dr. Nejat Akar

Hemoglobinopatileri Nasıl Yönetirim?

09:00-09:30

Transfüzyon Bağımlı Olmayan Talasemileri Nasıl Yönetirim?

Dr. Bülent Antmen

09:30-10:00

Sickle Cell Hastalığının Yönetimi

Dr. Birol Güvenç

10:00-10:15

Sicle Cell Hastalara Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ne Zaman Yapılmalı?

Dr. Salam Al-Kindi

10:15-10:45

Aşırı Demir Yükünü Nasıl Yönetirim?

Dr. Antonio Piga

10:45-11:00

Kahve arası

Moderatörler: Dr. Sema Anak, Dr. Ahmet Faik Öner, Dr. Atilla Tanyeli

Pediatrik Onko-Hematoloji

11:00-11:30

Çocuklarda Kök Hücre Nakli

Dr. Francesco Frassoni

11:30-12:00

Pediyatrik AML

Dr. Burak Gümüşçü

12:00-12:30

Pediyatrik ALL

Dr. Sema Anak

12:30-13:30

Öğle Yemeği

Moderatörler: Dr. Turkiz Gürsel, Dr. Kaan Kavaklı

Konjenital Kanama Bozuklukları

13:30-14:00

Hemofili Tedavisinde Ürün Güvenliği

Dr. Giovanni Di Minno

14:00-14:30

Nadir Kan Hastalıkları

Dr. Roula Farah

14:30-15:00

Gelecekte Hemofili Bakımı

Dr. Prasad Mathew

15:00-15:30

Laboratuardan Kliniğe Pıhtılaşma Faktörlerinde İlerlemeler

Dr. Bülent Antmen

*Resmi yanıt sonrası açıklanacaktır.

16 Ekim 2014 Perşembe
Türk-Rus Genç Hematologlar Toplantısı

Oturum başkanı: Nikolai Tupitsyn

16:00-16:30

PNH: Multisistemik ve Multidisipliner hastalık

Dr. Fahri Şahin

16:30-17:00

Pediatrik Akut Myeloid Lösemi tedavisi için Epigenetik Terapi

Dr. Valentina S.Nemirovchenko

17:00-17:30

Hodgkin Lenfoma Hastalarında Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonu Mekanizmaları

Dr. Galina D. Petrova

17:30-17:45

BEACOPP Rejiminin Tedavide Etkinliği ve Refrakter Hodgkin Lenfoma Tipleri

Dr. Rayımkul Karakulov

17:45-18:00

Multiple Miyolumu Olan Hastaların Transplantasyonu

Dr. Sherbet Jusupova

18:00-18:30

Talasemi İntermedia Yönetimi

Dr. Zohra Alimirzayeva

*Detaylar daha sonra açıklanacaktır.

17 Ekim 2014 Cuma

UZMAN TOPLANTISI

*Detaylar daha sonra açıklanacaktır.

Önemli Günler
01 Ağustos 2014 : Erken Kayıt Son Günü
20 Ağustos 2014 : Bildiri Son Gönderim Tarihi
15-19 Ekim 2014 : Kongre Tarihi